استاندارد ISO 22000 به مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقرراتی گفته می شود که شرکت ها با رعایت آنها می توانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سازمان خود پیاده سازی و اجرا نمایند.

لازم است بدانید جهت نگارش استاندارد بین المللی ISO 22000 زمان زیادی صرف گردیده است لذا این استاندارد تمامی مراحل مرتبط با صنعت خوراک را از مزرعه تا میز غذا را شامل می گردد و شامل تمامی نسخه های پیشین و استاندارد های قبلی مرتبط با صنایع غذایی می باشد. لذا می توان گفت کامل ترین و جامع ترین استاندارد ایزو که به شرکت های مرتبط با صنایع غذایی توصیه می گردد برای اخذ آن اقدام کنند، استاندارد ISO 22000 ( استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی ) می باشد.

از جمله دلایل موفقیت استاندارد ایزو 22000 ، قابلیت آن در کنترل و مدیریت کلیه فرآیندها و مراحل زنجیره تولید، فرآوری و عرضه مواد غذایی از محصول نهایی میباشد.

کاربرد استاندارد ISO 22000

استاندارد ISO 22000 برای تمامی سازمان هایی که در هر زمینه ای از زنجیره مواد غذایی فعالیت داشته و بخواهند سیستم هایی را اجرا کنند که به طور مداوم محصولات ایمن پایدار تولید کند، صرف نظر از اندازه کاربرد دارد.

استاندارد ایزو 22000 برای تمامی سازمان های که صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا صنعت مواد غذایی در ارتباط هستند کاربرد دارد به عبارت دیگر همه کسانی که در زنجیره تولید مواد غذایی دخالت دارند نظیر تولید کنندگان مواد اولیه ، تولید کنندگان خوراک دام و آبزیان ، پرورش دهندگان دام طیور و آبزیان و شرکت های حمل و نقل مواد غذایی ، انبارهای نگهداری محصول غذایی ، تولید کنندگان مواد افزودنی ، تولید کنندگان مواد بسته بندی مواد غذایی ، تولید کنندگان مواد شیمیایی مرتبط با مواد غذایی ، مراکز مرتبط با نظافت سطوح کارخانه های مواد غذایی و نیز شرکت های خدمات رسانی مواد غذایی تحت پوشش این استاندارد جهانی هستند.

برای آشنایی بیشتر با استانداردهایی که توسط شرکت صنایع برترآتی برای تهیه محصولات رعایت شده میتوانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.