1399-08-27
خواص ماهی سالمون

خواص ماهی سالمون

ماهی سالمون یکی از مقوی ترین و مفیدترین ماهی می باشد که یکی از اعضای خانواده آزادماهیان است. آزاد ماهیان،چه نوع از ماهی ها هستند؟ ماهیانی که به تخم گذاری در آب شیرین رودخانه ها دارند جزء این ماهی ها محسوب می شوند، آزاد ماهیان پس از زندگی در دریا با اقیانوس برای تخم گذاری برخلاف جهت جریان آن شنا می کنند و به رودخانه باز می گردند تا در آنجا تخمک گذاری کنند و بعد از تخمک گذاری به […]